Mini Felina Collection

MINI FELINA - Pendente CTC

315,00 €

MINI FELINA - Bracciale BTC

336,00 €

MINI FELINA - Anello RTC

292,00 €

MINI FELINA - Pendente Small CTC

272,00 €

MINI FELINA - Bracciale Small BTC

292,00 €

MINI FELINA - Anello Small RTC

245,00 €

MINI FELINA - Pendente CDI

165,00 €

MINI FELINA - Orecchini OE1

152,00 €

MINI FELINA - Bracciale BR1

172,00 €

MINI FELINA - Anello RDW

145,00 €