Mini Felina Collection

MINI FELINA - Pendente CTC

224,00 €

MINI FELINA - Bracciale BTC

240,00 €

MINI FELINA - Anello RTC

208,00 €

MINI FELINA - Pendente Small CTC

192,00 €

MINI FELINA - Bracciale Small BTC

208,00 €

MINI FELINA - Anello Small RTC

176,00 €

MINI FELINA - Pendente CDI

115,00 €

MINI FELINA - Orecchini OE1

109,00 €

MINI FELINA - Bracciale BR1

122,00 €

MINI FELINA - Anello RDW

102,00 €